er ein kultur og turistkafè i Bygland, som sel kaffe og ymse, og som òg har turistinformasjon og forskjellige slag ting, kor Grendstad er dagleg leiar og tek imot gjestar, tingingar til møter, seminaristar, publikum, turistgruppo, guiding og spørsmål om ting han ikkje veit enno.


https://www.facebook.com/StogaAS