Ola(v) Gren(d)s(t)a(d)

Org.nr. 979 409 001 (ENK)
Bygland, Agder

Scenekunstner, kafévert på Stoga i Bygland, byglandsgudie, talkshowvert, satiriker, konferansier, regissør, auksjonarius og sånne type ting siden 1995.

Tar ulike typer oppdrag av de nevnt over. Stort sett innen Agder, av og til utenom.

Kontakt
Mail - olavgrendstad@gmail.com
Mobl - 90 66 54 59
FB - https://www.facebook.com/olav.grendstad