Over 25 års profesjonell erfaring som underholder og satiriker på konferanser, seminarer, kurs, etc.


Tolker, betrakter, kommenterer og forklarer på alternative måter, både verbalt og fysisk.
Holder normalt på i 15-20 minutter, men kan tilpasse.