Over 25 års profesjonell erfaring som underholder og satiriker på konferanser, seminarer, kurs, etc.


Tolker, betrakter, kommenterer og forklarer på alternative måter, både verbalt og fysisk.
Holder normalt på i 15-20 minutter, men kan tilpasse.


Noen av oppdragene 2021/2022
  • Festival Tordenskjold, Fylkeshuset Kristiansand
  • Seminar for Kristiansand kommunens avdelinger for virksomhets og økonomistyring
  • Valle Folkeakademi - årsmøte
  • Deltidsunderholdning for Fagforbundet Agder
  • Agder Mållag, kulturkveld Ose
  • Konferanse for Livsmestring for Kristiansand kommune, Q42, Kristiansand
  • Byglandsstopp for delegasjon for Agder Fylkeskommune, Stoga, Bygland
  • Vilhelm Krag-bolk, skoleforestillinger Kilden, Kristiansand
  • Vilhelm Krag-arrangement, Skolehuset Ny-Hellesund